GDPR

GDPR

size.php

Integritetspolicy

Danceworld värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@danceworldsundsvall.se Viktigt är att ange ditt samtycke i mailet så att vi kan svara dig.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet, leverera de tjänster vi tillhandahåller. Här följer exempel på olika ändamål:

  • Förbättra och anpassa vår kommunikation.
  • Följa upp och utveckla vår verksamhet och vårt utbud.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du anmäler dig till en danskurs eller kontaktar oss per telefon, epost eller via personlig kontakt med vår reception.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?

Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Danceworld genom att kontakta oss via info@danceworldsundsvall.se. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och gentemot de krav vi har på oss.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Danceworld behandlar.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att Danceworlds behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Danceworld behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål

Har du frågor om vår policy?

Danceworld kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida och om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Danceworld behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig.

AKTUELLT

Summer Edition 2024 - Vi dansar i följande salar

KURSER

Anmäl dig till någon av våra danskurser. Se aktuellt utbud.